De Accrochages
De andere accrochages

4 - 21 SEPTEMBER
Jeugd , strijd, vrijheid, welke inhoud kan men nog geven aan deze woorden in de 21ste eeuw? Wat betekenen de woorden voor kunstenaars in de wording, die net afgestudeerd zijn, die nog niet op de kunstmarkt te vinden zijn maar wel zeer betrokken zijn in de kunstwereld aangezien zij zowel individueel als collectief actief kunst beoefenen.
Youth_1 Youth_2 Youth_3

Youth_4 Youth_5 Youth_6

Wij vroegen docenten uit alle kunstrichtingen in België ons te helpen zoeken naar een antwoord op de vraag die wij stelden, door twee kunstenaars te selecteren. Hun keuze lichten zij toe in een interview.

Wat ons betreft, waarom besloten wij, na drie jaar een stem te hebben gegeven aan kunstverzamelaars en aan hun verzamelingen, opeens een stem te geven aan “jonge” kunstenaars? Gewoon omdat wij het als plicht beschouwen kunst in alle vrijheid te tonen. Omdat we net door kunst te verzamelen onze tijd beter trachten te begrijpen en te vatten, of zoals Pierre Bourdieu het zegt, omdat we trachten te begrijpen “ce qui semble aller de soi dans la mesure où la révolution symbolique produit les structures à travers lesquelles nous l’apercevons”*? Maar ook omdat deze tentoonstelling ons verblijdt.

Maar, zonder al té exhaustief te willen zijn, willen we toch nog enkele andere motivaties aanstippen die ons aanzetten tot de opvatting van deze tentoonstelling:

In de eerste plaats, nieuwsgierigheid. Het is dé essentiële motor van alle verkennings- en zoektochten, van ware ontdekkingen die anders niet tot stand zouden komen. Het onthullen, het  tonen van kunstwerken die nog niet “besmet” zijn door de blikken, opinies en kritiek die gebruikelijk meer “gevestigde” kunstenaars te beurt vallen, is voor ons een niet te missen kans. Een kans om deze kunstvormen in alle vrijheid in je op te kunnen nemen.

Wanneer we het thema Youth: portraits of artists between freedom and fight opvatten, kwamen heel spontaan de noties van breuk, van barst en van dissidentie in hedendaagse kunst in ons op. Wélke revolutie, en, is er een revolutie op komst? Deze tentoonstelling die 39 kunstenaars en 80 kunstwerken in het daglicht stelt, kan geen sluitende antwoorden bieden maar misschien wel enkele decoders aanreiken, en een steentje bijdragen.

Tenslotte nog een vertrouwelijke mededeling. Nog voor het openen van dit kunstencentrum was onze vurigste wens, het tonen van werken van jonge kunstenaars. Met deze tentoonstelling vervullen we op een andere en specifiekere manier deze wens. Wij merkten dat het helemaal niet zo makkelijk is om werken die jonge kunstenaars vandaag maken, te leren kennen.
Het lijkt ons net boeiend om die jonge kunstenaar die uit de beschermende cocon van de school stapt en de strijd aangaat om zijn werken te produceren en (zichzelf) bloot te geven te tonen.  Het zijn net dit scharniermoment en het moment van ruggensteun die centraal staan in deze tentoonstelling. Door aan kunstdocenten, die zelf ook heel vaak kunstenaars zijn en aldus gelijkaardige situaties hebben gekend, te vragen oud-studenten te selecteren en hen een ruggensteun te bieden, is er een fijne vorm van solidariteit, van vriendschap en vrijgevigheid, van openheid en ontmoetingen tot stand gekomen, allen kenmerkend voor de opzet van Maison Particulière.

Een project, een idee, is net, wat ons betreft, het resultaat van uitwisselingen en ontmoetingen. Wij wensen hierbij het dynamisme van ons team tevens aan te stippen, want zij kwam op met suggesties en zette zich ook daadwerkelijk in. Deze tentoonstelling spruit voort uit onze gesprekken met elkaar, en vooral met onze regisseur, Maxim Frank die trouwens zelf deel neemt aan de tentoonstelling. Het was vanzelfsprekend voor ons hem deel te laten nemen in deze tentoonstelling als kunstenaar, niet alleen omdat hij deel uit maakt van ons team sinds het prille begin, maar ook omdat wij zijn oeuvre waarderen en ook dagelijks door zijn kunstwerken omringd worden. Dank dus aan hem voor zijn contactname met de kunstdocenten en om ons begeleid te hebben bij de uitwerking van deze tentoonstelling.

Myriam en Amaury de Solages


Download hier alle informatie over kunstenaars en kunstwerken

- Gelijkvloers
- 1° verdieping
- 2° verdieping


* in Pierre Bourdieu, Manet, une révolution symbolique, Éditions Raisons d’agir/Éditions du Seuil,  novembre 2013.