Uw Steun

Al onze weldoeners

"Maison Particulière is een vereniging zonder winstoogmerk en zonder handelsactiviteit. De tentoongestelde kunstwerken zijn voornamelijk afkomstig uit privéverzamelingen."

WELDOENER WORDEN VAN MAISON PARTICULIÈRE

Betekent:

Zich inschrijven in onze wens om privé-collecties te ontsluiten en het publiek de kans te geven de gevoeligheid van de kunstverzamelaars die schuilt in hun kunstwerken, te ontdekken.

Openstaan voor verschillende vormen van artistieke uitdrukkingen en de Openheid, Vrijheid en Emotie die dit project definiëren, onderschrijven.

Ons aanmoedigen en ons de mogelijkheid bieden nog verder te gaan in de uitwerking van onze projecten, grenzen te overschrijden en gewaagdere samenwerkingen met kunstenaars en kunstverzamelaars uit te werken.

Maar vooral:

Weldoener worden, is Maison Particulière verder helpen bestaan als innoverend en gedurfd project.

Wij maken er u graag op attent dat het "Fonds Maison Particulière"   werd opgericht bij de Koning Boudewijn stichting. De giften die u aan de vereniging zonder winstgevend doel- Maison Particulière zou wensen over te maken via dit Fonds, kunnen aldus fiscaal aftrekbaar worden.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met

 

 

 

Ontdek de Weldoeners van Maison Particulière